Contributies en lesgelden

 

INGAANDE PER 1 JULI 2014

 Kwartaal

 Jaar

Tarief A

Leden vanaf 18 jaar, ongeacht afdeling

€ 50,00

€ 200,00

Tarief B

Leerling van 16 en 17 jaar

Leerling (ouder dan 16) die nog niet in afdeling meespeelt

Spelend 2e gezinslid, ongeacht afdeling

€ 42,50

€ 170,00

Tarief C

Leden jonger dan 16 jaar

Een 3e (etc.) gezinslid, ongeacht afdeling

Tijdelijk niet spelend lid, ongeacht afdeling

€ 32,50

€ 130,00

Betaaldata: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Voor het betalen van Contributie en lesgelden gebruikt u het rekening van de ING:

Rekeningnummer IBAN NL41 INGB 0001 6597 28
BIC INGBNL2A

Ik wil u dringend verzoeken om:

  • uw automatische overschrijving aan te passen (zowel qua bedrag als qua data),

  • het juiste bankrekeningnummer te gebruiken (ING),

  • op tijd te betalen

  • duidelijk te vermelden om welke periode het gaat (en voor- achternaam te vermelden)